• udzielanie podatnikom, płatnikom wyjaśnień i porad oraz sporządzanie opinii z zakresu ich obowiązków podatkowych,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniu przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi;
  • sporządzanie dokumentacji cen transferowych;