Obsługa kadrowa:
 • prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych, kart zasiłkowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów;
 • przygotowywanie standardowych umów o pracę z pracownikami;
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło, itp.);
 • przygotowywanie świadectw pracy;
 • przygotowywanie zaświadczeń o zatrudnieniu i dochodach;
 • przygotowywanie zgłoszeń, zmian, korekt i wyrejestrowań do ZUS właścicieli, zleceniobiorców i innych umów cywilnoprawnych;
 • wyliczanie limitów urlopowych, zakładanie kartotek urlopowych;
 • opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników;
Obsługa płacowa:
 • sporządzanie listy płac według ustaleń Klienta;
 • obsługa ZUS - przygotowywanie  deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych oraz  raportów  wymaganych przez ZUS łącznie z dostarczaniem ich do tego urzędu;
 • sporządzanie i składanie miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom;
 • sporządzanie i składanie dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników;
 • sporządzanie i składanie w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych.